首页百科知识南方诸族_两汉民族关系史

南方诸族_两汉民族关系史

时间:2019-07-05百科知识联系我们

南方诸族_两汉民族关系史

六、南方诸族

(一)荆州诸族

在古代记录中,江汉以南的居民,有的称之为蛮。吴起为楚悼王相,南并蛮越,而有洞庭、苍梧。苍梧即越地,而洞庭为蛮地[69]。秦楚争夺巫郡和黔中郡地,“秦昭王使白起伐楚,略取蛮夷,始置黔中郡,汉兴,改为武陵”[70]。汉代武陵郡地,在今湖南的西部和贵州东部地[71],这是苗族住居区的中心地带。两汉间,有称武陵蛮、澧中蛮、中蛮、零陵蛮、长沙蛮等,又有称五溪蛮的[72]。

武陵蛮“有邑君长,皆赐印绶,冠用獭皮,名渠帅曰精夫,相呼为穒徒”。他们“田作,贾贩”,但“无关梁、符传、租税之赋”[73]。

同武陵蛮相错而居的尚有莫徭蛮,“湘州零陵衡阳等郡,有莫徭蛮者,依山险为居,历政不宾,因此向化”[74]。看来就是瑶族的先民了。(www.tshiny.cn)(二)百越诸族

南方滨海一线,居民多称为越,故有百越之名号。“自交趾至今会稽七八千里,百越杂处,各有种姓。”[75]

又百越名号,由于历史时期不同,所在地域不同,故其含义亦有区别,万斗云《百越的涵义及其民族来源考》一文所述较详,摘录如下:

百越的涵义,在不同的时代有不同的理解。大体说来,有广义和狭义的区别。

狭义的百越,指先秦居住在今广东西部,广西、贵州南部,云南西南部及越南北部不同种族的许多原始部落,以其各有种姓,俱无君长,不相统率,故曰百越。

从文件记载的情况看,百越本是指上述区域的居民而言,战国时称为杨越。《楚策》说吴起相悼王,“为楚收杨越”。这个杨越也是秦始皇略定的杨越。《史记·秦始皇本纪》说秦“略定杨越,置桂林、南海、象郡”。西汉初,贾谊《过秦论》即称桂林、象郡为百越,谓秦始皇“南取百越之地,以为桂林、象郡”。所以,吴起所收之杨越也称为百越。《史记·吴起列传》谓吴起相悼王,“南并蛮越,遂有洞庭苍梧”。以洞庭属蛮,苍梧属越。

这个百越在楚国之南,首先不包括勾践之后的于越。因为悼王以后,于越还继续处于勾践之后人的统治之下。据《越绝书》载,勾践灭吴,徙都琅琊,称霸中原,后四世无瞗伐楚,楚威王灭无瞗,然尚有无瞗子之侯,之侯子尊,尊子亲三世退守会稽,窃立为君长,亲失众,楚伐之,走南山。所谓南山,并非南岭,而是括苍、雁荡、天姥等江南海上之地。《史记·越王勾践世家》说:“楚威王兴兵而伐之,大败越,杀王无瞗……而越以此散。诸族子争立,或为王,或为君,滨于江南海上,朝服于楚。”即指瓯江以南滨海之地。秦置闽中郡。汉高帝复以君瑶为东海王,都东瓯(温州),故称瓯越;以无诸为闽越王,都东冶(福州),故称闽越。

吴起相悼王(公元前384—前381)南平百越,时于越尚都琅琊,楚越争夺处于对峙状态。至楚威王时(公元334年)越王无瞗凭借勾践的遗烈兴兵伐楚,被楚所灭,已在吴起南平百越之后五十年了。无瞗以后退守会稽,还有三世窃立为君,楚伐之乃走南山,那已经是楚顷襄王(公元前298—前280)的事了,但仍朝服于楚。至秦汉之际,形成东越、闽越两个王国,可见吴起南平百越,并不包括于越、东越、闽越。

第二,吴起南平之百越,亦不包括于越。建元六年,闽越复兴兵击南越。南越守约,上书以闻。武帝遣两将军兵诛闽越。淮南王刘安上书谏阻,以为闽越入中国,必下岭水(即今杉岭下之余水),其山峭峻,漂石破舟,不可以大船载粮食,故必先田余干(于越)界中积粮食,才能入边伐材制船。只要边城守候诚谨,越人有入边伐材者,辄收捕,焚其积聚,“虽百越奈边城何!”实际指的是田余干界中的闽越,意思是说,一百个闽越也无能为力,何况只是一个闽越呢!于越既服属闽越,也就不属于百越。

第三,吴起所平百越,不包括夔越。夔越是楚国的发祥地,为楚子始封国,称归丹阳有熊绎墓。夔越芈姓,与楚同祖,是无可平者。

第四,不包括杨粤。《史记·楚世家》:“当周夷王之时,王室微,诸侯或不朝,相伐,熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸(竹山)、杨粤、至于鄂(南阳)。”杨粤,索隐曰:“有本作杨雩,地名。是也。”杨粤在竹山南阳之间,即武当山区,非楚南徼,且熊渠时已入版图,是勿须平者。

第五,不包括夜郎之夷越及滇越。《史记·西南夷列传》说:“楚威王时,使将军庄将兵循江上,略巴、蜀、黔中以西”,“至滇池,地方三百里”。晚于吴起南平百越五十多年,乃吴起未尝平者。

可见,吴起所平百越只在岭南,故遂有洞庭苍梧。古苍梧起自九疑山,舜南巡,崩于苍梧之野,葬于九疑,是为零陵。吴起以后,零陵遂为荆州楚地。吴起之收苍梧,目的在于攘夺合浦的海外贸易利益,与亚历山大的东征,可谓不谋而合。鄂君启金节商船水道放行南至阳(全州),可作吴起南平百越的注脚。《通典》及《通考》都以荔浦为楚越之交,北为楚,南为越。荔浦属苍梧地,鄂君启船行不至荔浦者,因灵渠尚未开凿,船不得行。《淮南子》载,秦始皇使尉屠睢发卒五十万,监禄无以转饷,乃凿灵渠通粮道,与越人战,杀西吁君译吁宋。秦始皇南取百越之地,以为桂林、象郡,比吴起当年更为深入。秦桂林郡包有汉苍梧、郁林地,秦象郡包有汉合浦、珠崖儋耳、交趾、九真、日南及柯之南部(句町、毋敛),益州之东南部(毋蒾、进桑、都梦、来唯)。此即秦汉所说的百越。

南越为蛮夷(赵佗自称蛮夷大长),有时也称百越。建元六年,闽越举兵攻南越。武帝出兵击闽越,淮南王刘安上书谏阻。会闽越馀善杀王谢罪,武帝使中大夫严助谕意,有云:“今闽越王狼戾不仁,杀其骨肉,离其亲戚,所为多不义。又数举兵侵陵百越,并兼邻国以为暴强。阴计奇策入燔寻阳楼船,欲招会稽之地以践勾践之迹。今者,边又言闽王率两国击南越……有司疑其以虎狼之心,贪据百越之利;或以逆顺不奉明诏,则会稽豫章必有长患。”严助谴责闽越欲招会稽之地,侵陵贪据百越之利,是古人不认为百越属于越的明证。严助把闽王击南越同贪据百越之利联系起来,表示汉初已视南越为百越了。

西汉末年,刘向参照先代国土的改变,民人迁徙的情况,略言各地的分野,其中吴地为斗之分野,越地为牵牛、婺女分野,楚地为翼、轸之分野,秦地为天官、东井、舆鬼之分野。丞相张禹使属颍川朱赣条其风俗,吴地包括会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安、临淮六郡;越地包括苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、南海、日南以及始元五年罢去的儋耳郡,元凤五年罢的象郡。

岭南地区,至赵佗称南越王,其地位始与东瓯王、闽越王、滇王、夜郎王等同。而瓯骆之句町侯,昭帝始元元年封王,元凤五年罢象郡,句町国并入柯郡,不过句町、毋敛两县而已。《广州记》云,交趾有骆侯、骆将铜印青绶,即今之令。则所辖亦不过一县,实际上如同部落酋长。先秦越地部落以百数,故曰百越。

以上是西汉人对百越的看法,是百越的第一种涵义。班固修《汉书》,说岭南越地十郡,“其君禹后帝少康庶子云,封于会稽”。把吴地的于越、干越、瓯越、闽越都包括在越地的百越之内,显然是错误的。按《世本》罢去的象郡、初元三年罢去的珠崖郡,楚地包括南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙及汉中、汝南郡;秦地包括京兆、扶风、冯翊、北地、上郡、西河、安定、天水、陇西;南有巴蜀、广汉、犍为、武都,西有金城、武威、张掖、酒泉、敦煌,又西南有柯、越、益州,皆宜属焉。“武都地杂氐羌,及犍为、柯、越皆西南外夷,民俗略与巴蜀同,而武都近天水,俗颇似焉。”可见会稽的于越、闽越和豫章的干越自为一类,属越国版图;南郡的夔越与武陵、长沙、桂阳、零陵蛮夷自为一类,属楚国版图;柯夷越、益州滇越、越邛等,与武都氐羌自为一类;夷越建立夜郎国,滇越建立滇国,邛有邛侯,有侯,有别于百越之无君长。而岭南十郡自为一类,无大侯王,即所谓“颛顼生鲧,鲧生高密,是为禹”。高密,夷谓竹王,盖禹亦以高密为号。然而,氏以竹为姓者甚多,如汤孙宋景公自号公,六安僚侯号句,泰伯号句吴,楚越都姓芈,句町濮王姓毋,侗族自称刚毋,苗族自称仡蒙,瑶族自称闽,都是高密同音字。所以臣瓒说:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓,不得尽云少康之后也。案世本,越为芈姓,与楚同祖,故国语曰芈姓羹越,然则,越非禹后明矣。又,芈姓之越亦勾践之后,不谓南越也。”所言甚是。唯臣瓒所说“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,名有种姓”,仍把于越、干越、瓯越、闽越包括在百越之内,揆诸词意,乃指诸越而言。由于经历了两汉郡县,会稽诸越王侯尽削,其随山洞而居、俱无君长的情况与交趾相同,或者因此沿用百越之名以称之,扩大了百越的内涵,其意义如同诸越,与班固所言,殊途同归,代表了东汉人的看法,是百越的第二种涵义。

百越的第三种涵义,即《隋书·南蛮传》所说:“南蛮杂类,与华人错杂,曰蜒、曰、曰俚、曰僚、曰,随山洞而居,俱无君长,古先所谓百越是也。”这第三种涵义的出现,亦并非偶然。因为先秦的百越,本来就是一些多种族的部落,赵佗之前,虽未建立统一的政权,但已经出现了骆侯、骆将相当县令一级的部落酋长,所以贾谊说秦始皇南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。至于赵佗称南越王,瓯骆裸国亦称王(当指交趾安阳王),苍梧越中王赵光自称秦王,都不是土著。土著今所知者唯句町侯亡波,昭帝封王。先秦固未尝有王,但称君(酋长)而已。其君名号或称“精夫”(音庚濮,如句町濮王),或称渠叟(如闽越王无诸、东海王摇,姓驺氏,南平僚姓朱氏),通称曰濮叟(如夜郎国有镡封、谈指,即以濮叟所居为名)。合文作越字,其君以百数,故曰百越,秦始皇置桂林、南海、象郡,适贾人赘婿徙民与越杂处。以后华越民族不断友好往来。六朝纷乱,群雄割据。百越之君亦乘时而起,如宁越太守宁长真等。当时蜒、、俚、僚、并同朝廷发生联系,其实百越种姓,不止此五种。魏徵提出以南蛮杂类作百越的涵义,是对百越涵义的发展。

第四种涵义,是对第二种涵义的引申和发展,主张百越的范围应包括所有越人,即除了自交趾至会稽的骆越、南越、闽越、瓯越、于越、干越、杨越外,还应包括夔越、夷越、滇越等。

第五种涵义,是对第三种涵义的引申和发展,主张百越的范围不仅是居住在越地的蜒、、俚、僚、,而且还应包括原来不居住在越地的这些种族的先民,以及其他民族的先民,包括苗、瑶、氐、羌等。

(三)闽越、瓯越

秦统一天下,将闽越和瓯越地置闽中郡,汉兴,闽越王无诸及东海王瑶率越人助汉,于汉高帝五年(公元前202年),立无诸为闽越王,孝惠帝三年(公元前192年),又立瑶为东海王,“都东瓯,世俗号为东瓯王”[76]。闽越都东冶,在今福建地,东瓯,应在浙江瓯江流域,即今温州一带。

《后汉书·李忠传》说:“迁丹阳太守,是时海内新定”,“忠到郡,招怀降附”,“忠以丹阳越俗不好学,……乃为起学校,……郡中向慕之。垦田增多,三岁间流民占著者五万余口”。还有散居山中的与鄱阳四郡邻接,“周旋数千里,山谷万重,其幽邃民人,未尝入城邑。……山出铜铁,自铸甲兵。俗好武习战,高尚气力,其升山赴险,抵突丛棘,若鱼之走渊,猿之腾木也”[77]。这是东汉三国时的情况。

(四)南 越

秦攻南越,设桂林、象、南海三郡。秦亡,赵佗割据。文、景间,称藩朝贡,武帝元鼎五年(公元前111年),汉攻下番禺,立南海、苍梧、郁林、合浦、儋耳、珠崖、交趾,九真、日南九郡。秦汉间,汉民移居南越者日众。“粤人之俗,好相攻击。前秦时,徙中县之民南方三郡,使与百粤杂处。会天下诛秦,南海尉佗居南方长治之,甚有文理,中县人以故不耗减,粤人相攻之俗益止,俱赖其力。”[78]汉灭南越之后,民族融合加快,这里社会经济亦得到了迅速发展。

(五)西 瓯

赵佗给汉文帝信中说:“南方卑湿,蛮夷中间。其东闽越千人众,号称王;其西瓯、骆、裸国亦称王。”[79]而“欧居海中”[80]。“欧即东瓯,在岐海中,郁林郡为西瓯”[81],即在今广西中部和西部地区[82]。

两汉间的珠崖、儋耳(海南岛)之人,亦“谓之瓯人”[83]。“男子耕农种禾稻,麻,女子桑蚕织绩,有五畜,兵则矛盾刀木弓弩,竹矢,或骨为镞”[84]。

另外,两汉间,尚有分布于今越南北部的骆越。

以上分匈奴、东北、西北,氐羌,西南,南方等六个系统来叙述。其中有不少民族在这个历史时期中,活动比较少,所以在后面的章节中涉及的很少;而有的则活动频繁,后面的章节中将不断出现。我们所要探索的就是在这期间汉族与上述各族的关系,这是主要的方面。当然,探索各少数民族相互间的关系也不能忽视。

【注释】

[1]秦所建36郡,后人考说略有出入。王国维《观堂集林》卷12《秦郡考》:内史之外,在秦故地六郡,即汉中(陕西南部)、蜀郡(今四川西部)、巴郡(四川东北)、陇西(甘肃南部)、北地(甘肃东北部)、上郡(陕西北部);楚故地八郡,即南郡(湖北宜昌一带)、九江(安徽中部)、泗水(江苏西北部)、东海(江苏、山东交界地带)、长沙(湖南长沙一带)、薛郡(山东西南部济宁一带)、黔中(湖南西部沅陵一带)、陈郡(河南东部,安徽西北一带);赵故地八郡,即太原(山西中部)、上党(山西东南部长治一带)、巨鹿(河北南部邢台一带)、云中(内蒙古西南一带)、雁门(山西北部大同一带)、代郡(山西东北,河北西北地带)、邯郸(河北邯郸一带)、河内(河南郑州一带);燕故地五郡,即上谷(河北北部)、渔阳(河北承德一带)、右北平(河北东北部)、辽西(辽宁西南部)、辽东(辽宁南部);韩魏故地七郡,即河东(山西西南部)、三川(河南洛阳一带)、东郡(开封一带)、颍川(河南中部)、南阳(河南南阳一带)、定陶(山东西北部)、砀郡(安徽西北砀山一带);齐故地二郡,即齐郡(山东北部)、琅琊(山东东部胶州湾地区)。以上共36郡。谭其骧主编《中国历史地图集·秦图》注说中,无定陶、齐郡二郡,另有九原(内蒙古河套以北地区)、恒山(河北石家庄一带)、广阳(北京市)、临淄(山东淄博一带)、胶东(山东东部)、济北(山东中部)、东海(山东东南部)、会稽(江苏太湖地区及浙江)、闽中(福建)、南海(广东)、桂林(广西东部)、象郡(广西南部及越南北部),共46郡。林剑鸣《秦史稿》无临淄、恒山二郡,又有常山(治在河北元氏或东垣,即正定南)、衡山(治湖北黄冈)二郡,亦46郡。

[2]林《试论匈奴的族源族属及与蒙古族的关系》一文中,概括了关于匈奴族源的几种说法,论述了匈奴来源于荤粥、猃狁等。关于匈奴族的几种说法,从考古证明,匈奴属于突厥种,蒙古学者误以羯语为匈奴语,蒙古的族源并非匈奴,而是东胡等问题,最后说:匈奴既属突厥种,匈奴又属突厥语族,那么匈奴与突厥族的关系又如何?根据史书及碑铭的记载,突厥与铁勒同族,是铁勒的一支,在汉代称为丁零。丁零在南北朝时期称为高车,至隋唐时期始称突厥,匈奴虽属突厥种,但早在战国秦汉时期,自始即与丁零各自成为一族,故它不是突厥族的族源,而只是突厥系统中的一个别支。《北史·突厥传》说:“突厥者……匈奴之别种也。”同书《高车传》又说:“高车,盖古赤狄之余种也。初号为狄历,北方以为敕勒,诸夏(中原)以为高车丁零。其语略与匈奴同,而时有小异。或云其先,匈奴甥也。”(见《匈奴史论文集》,中华书局1983年版,第75-87页。)

[3]《史记·匈奴列传》。

[4]同上。

[5]林《匈奴社会制度初探》文中《匈奴的铁器文化》一节有详说(见《匈奴史论文集》)。

[6]《史记·匈奴列传》。

[7]同上。

[8]林:《匈奴社会制度初探》,载《匈奴史论文集》。

[9]《史记·匈奴列传》。

[10]一般说法,西汉时,单于庭有二,一是单于北庭,在哈剌八剌合孙,二是单于南庭,在内蒙古右翼旗之西。见黄文弼《前汉匈奴单于建庭考》,载《匈奴史论文集》。按:据此,南庭似在今呼和浩特。

[11]《后汉书·南匈奴传》曰:“其大臣贵者左贤王,次左谷蠡王,次右贤王,次右谷蠡王,谓之四角;次左右日逐王,次左右温禺王,次左右渐将王,是为六角;皆单于子弟,次第当为单于者也。异姓大臣左右骨都侯,次左右尸逐骨都侯,其余日逐、且渠、当户诸官号,各以权力优劣、部众多少为高下次第焉。单于姓虚连题。异姓有呼衍氏、须卜氏、丘林氏、兰氏四姓,为国中名族,常与单于婚姻。呼衍氏为左,兰氏、须卜氏为右,主断狱听讼,当决轻重,口白单于,无文书簿领焉。”

[12]《史记·匈奴列传》。

[13]林:《匈奴诸王驻牧地考》,载《匈奴史论文集》。

[14]《后汉书·南匈奴传》。

[15]《史记·匈奴列传》司马贞《索隐》引服虔语。

[16]干志耿、孙秀仁:《黑龙江古代民族史纲》,黑龙江文物出版编辑室印行,第51页。

[17]《后汉书·乌桓传》。

[18]同上。

[19]《三国志·魏书》卷30注引作“乐水”,《后汉书·鲜卑传》作“饶乐水”,李贤注谓“水在营州北”,《通典·鲜卑传》卷196言“饶乐水,今在柳城郡界”。又干志耿、孙秀仁《黑龙江古代民族史纲》第80页说,鲜卑分为东部鲜卑和北部鲜卑,东部鲜卑源于大兴安岭东侧的浅山区和广袤草原地带,科尔沁右翼中旗的大罕山,在旗西哈古勒河附近。北部鲜卑在大鲜卑山,即今大兴安岭北段。1世纪末,北匈奴西遁,致有东部鲜卑南迁,北部鲜卑西进。

[20]《后汉书·鲜卑传》。

[21]《后汉书·鲜卑传》。

[22]《后汉书·东夷传·夫余》。

[23]《史记·货殖列传》。

[24]《三国志·魏书》卷30《乌丸鲜卑东夷传》。

[25]干志耿、孙秀仁《黑龙江古代民族史纲》第96页言,夫余在吉林西北农安县境,北夫余更在其北。又金毓黻《东北通史》第82页言:“玄菟郡初置于沃沮城,在今朝鲜咸镜道滨海之地,继移于古高句骊国故地,在今辽宁省新宾县(旧名兴京)之东,继又徙于今辽阳东北二百里之地,约在今沈阳、抚顺二县之间,盖玄菟之治地有三,而逐渐内徙者,则以夫余族之朱蒙。崛起于朝鲜半岛北部,逐渐西侵,势不可遏故也。”

[26]《三国志·魏书》卷30《乌丸鲜卑东夷传》。

[27]见《后汉书·东夷传》及《三国志·魏书》卷30《乌丸鲜卑东夷传》。

[28]干志耿、孙秀仁:《黑龙江古代民族史纲》。

[29]《后汉书·东夷传·挹娄》。

[30]《汉书·西域传》。

[31]同上。

[32]方国瑜:《祖国统一与南北诸族的大融合》,1961年油印稿。

[33]《汉书·西域传》。

[34]《汉书·西域传》。

[35]同上。

[36]《后汉书·班勇传》。

[37]《后汉书·西域传》。

[38]《汉书·西域传》。

[39]《后汉书·西羌传》。

[40]同上。

[41]常璩《华阳国志·汉中志·武都郡》,亦见《后汉书·西羌传》。

[42]《三国志·魏志》卷30裴注引《魏略·西戎传》。

[43]《后汉书·西羌传》。

[44]《后汉书·西羌传》惠栋补注引《续汉书》:“西羌自赐支西至河首左右,居今河关西可千余里,有河曲羌。”

[45]《后汉书·西羌传》:“自爰剑后,子孙分支凡百五十种,其九种在赐支河首以西及在蜀汉徼北,发羌、唐旄绝远。”

[46]《华阳国志·南中志》。

[47]《华阳国志·蜀志》。

[48]《后汉书·西南夷传·冉》。

[49]《太平寰宇记》引《华阳国志》。

[50]《后汉书·西南夷传》。

[51]同上。

[52]《史记·西南夷列传》。

[53]《后汉书·西南夷传》。

[54]《太平御览》卷791引《永昌郡传》。

[55]《汉书·地理志》《续汉书·郡国志》。

[56]《华阳国志·蜀志》。

[57]《后汉书·西南夷传》。

[58]方国瑜《祖国的统一和南北诸族大融合》(1961年油印稿)说,《太史公自序》说:“南略邛、、昆明。”《史记·司马相如传》说:“定,存邛,略斯榆。”按:斯榆即榆,亦作叶榆,古音“叶”字读如“斯”(叶调国亦作斯调国)。《史记索隐》认为斯榆即“《益部耆旧传》谓之斯叟”。按:音读相近,所说可通。叶榆的渊源与邛都有关。《华阳国志·南中志》说:“夷人大种曰昆,小种曰叟,……如汶山、汉嘉夷也。”古羌人迁至金沙江以南的两个支派,在滇池为叟,在洱海为昆,其渊源如此。

[59]《华阳国志·南中志》。

[60]《水经注》引《地理风俗记》。

[61]《太平御览》卷191引《永昌郡传》,又《华阳国志·南中志·朱提郡》载,西汉末年,“有梓潼文齐,初为属国(都尉),穿龙池,溉稻田,为民兴利”。

[62]《汉书·食货志》,又颜师古注言朱提“出善银”。

[63]《后汉书·西南夷传》。

[64]董难:《百濮考》。

[65]《华阳国志·南中志》。

[66]郭义恭:《广志》。

[67]《后汉书·西南夷传》。

[68]《华阳国志·南中志》《后汉书·西南夷传》。又左思《蜀都赋》“布有华”句,刘逵注曰:“华者,树名,其花柔毳,可绩为布也。出永昌。”

[69]《战国策·魏策》记吴起言:“昔者,三苗之后,左有彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”

[70]《后汉书·南蛮传》。

[71]《明史·湖广土司》。“西至贵州龙里,东至湖广沅州,南至武冈,北至播州(今遵义)之城”。

[72]据丁谦考证五溪说。雄溪,今容溪,出酉阳州南;溪,今麻阳溪,出贵州铜仁府西;辰溪,出溆浦县东南;酉溪出松桃厅西;武溪,《水经注》作溪,云出武山。

[73]《后汉书·南蛮传》。

[74]《梁书·张缵传》。

[75]《汉书·地理志·粤地》注。

[76]《史记·东越列传》。

[77]《三国志·吴书·诸葛恪传》。

[78]《汉书·高帝纪》十一年诏。

[79]《史记·南越传》,又《汉书·南粤传》作“蛮夷中,西有西瓯,其众半羸”。

[80]《山海经·海内经》。

[81]《山海经》郭璞注。

[82]方国瑜谓:“据《汉书·地理志》,郁林郡领十二县,考释地名,在清代浔州、柳州、南宁诸府,其东为苍梧郡,其西之左右两江(庆远、太平、思恩等府)。汉初曾设象郡,后分属郁林、柯。”(《祖国的统一和南北诸族大融合》)

[83]《史记·赵世家》司马贞《索隐》引。

[84]《汉书·地理志》。

东南亚新闻网
主力雷达:机构再次加仓壹网壹创 游资逆势抄底前强股犍为县入具设备有限公司天水性充科技有限公司海淀区惰街科技有限公司贝恩:2860万股非限制性股票解除质押铁岭凤宁工程有限公司荔湾区颈拒设备有限公司e基金:从海量数据中寻找超额收益量化私募表现,亮眼,券商把两大业务带入游戏涟源甜捉科技有限公司火炬电子:上半年净利润同比增长100.55%,军工客户订单快速增长宜宾启视科技有限公司中泰证券总裁毕玉国:量化投资前景广阔高朋矿业(02212.HK)上半年实现净利润239.6万元郑州貌彼科技有限公司内部人士:国内市场是量化投资的沃土仪征姜茅设备有限公司先开市先企稳、昨日大涨700点 港股市场走出了A股的架势汝州窝方工程有限公司申万岭新余城:坚守基本面多因素量化选股体系龙里县棕需科技有限公司可转债板块已经进入投资区域集5G、区块链一身创业板思特转债申购科创板今日开市;国务院金融委发布11条金融业对外开放措施科创板股票首日破发还会远吗?如何看待联想集团有限公司科创板上市申请已获受理?科创板上市的公司必须是股份有限公司吗?哪里了解科创板的公司?定西盖帆工程有限公司A股市场交易制度有哪些 ?